Bildung

make image, make sense

Koppermaandagprent 2023 met de tekst Spelende Wijzer onder een abstracte prent in roze, zwart en mintgroen.

De eerste maandag na Driekoningen is het Koppermaandag. Een overblijfsel uit de tijd van de gilden, terug te voeren tot minstens de 15e eeuw en wellicht nog eerder. Op Koppermaandag werden de privileges van de verschillende gilden voorgelezen en bevestigd. Daarna was het feesten geblazen. Het gilde van de boekdrukkers en prentsnijders maakten voor de gelegenheid een speciale prent met een wens voor het nieuwe jaar en tegelijkertijd als proeve van bekwaamheid. Nieuwjaarswens en relatiegeschenk in één.

Deze traditie van de Koppermaandagprent werd na de Tweede Wereldoorlog weer nieuw leven ingeblazen door kleine drukkers en uitgeverijen.

Dit jaar maakte ik mijn eerste Koppermaandagprent in een combinatie van loden letters, Lego-druk en monoprint.

Moge u in 2023 al spelende wijzer worden!

_ #printmaking #letterpress #monoprint #legoprint #koppermaandag #guild

Overview of a presentation with many illustrations, arranged as a mindmap.

Last Friday was makesensemess 2022. Two hours of online geekery around the use and usefulness of diagrams as a sensemaking tool. All speakers chose to talk about such personal and heartfelt topics. Heartwarming and inspiring. Thank you Abby for putting it all together which such great care.

Thank you everybody for your attention and nice words about my bit.

Here's my presentation with notes (big file, will take some time to load).

Some answers to questions in the chat: – Mindmapping & presentation tool: xmind – Fountain pen: Lamy Safari, F nib, in the color Umbra because those have a somewhat textured body for better feel and grip – Yes you can buy Lego bird prints here :)

_ #presentation #makesensemess #creativejournal #visualpkm #diagrams

This coming Friday November 4th I'll deliver a short presentation at makesensemess 2022, “an Annual Celebration of Sensemaking”. Makesensemess is organised by Abby Covert, information architect and author of STUCK? diagrams help.

This edition will be a celebration of the many different ways a diagram can help. Although I have plenty examples of diagrams that came in useful during client work, I chose an example from my own creative practice. I'll discuss how a simple diagram helped me better understand what I had been working on up till then and at the same time clarified what I could explore next.

Check out the programme and maybe see you there?

_ #visualpkm #creativejournal #diagrams #presentation

(Hebben we een fijn woord als vertaling van noticing? Merken proeft minder specifiek. Bespeuren is meer formeel en wat belegen maar komt wel dichterbij. Opmerken suggereert praten want opmerking maar opmerkelijk hint wel in de goede richting. Vaststellen is te definitief. Opmerken en bespeuren het zijn.)

Mijn halfbakken vertaling van John Mason zoals hierboven geciteerd door Jabe Bloom:


Aan de basis van elke (be)oefening ligt (be)merken: de mogelijkheid bespeuren om gepast te handelen. Een mogelijkheid bespeuren vereist drie dingen: present zijn met gevoel voor het moment, een reden om te handelen, en een andere handeling die te binnen schiet.

Een belangrijk aspect van professionaliteit is dus het opmerken van mogelijke handelingen om later te proberen, of die nu afgeleid zijn uit lezen, discussie, observatie van anderen of persoonlijke reflectie.

Een tweede belangrijk aspect is om te werken aan steeds beter en preciezer te formuleren wat de redenen voor handelen zijn. Kenmerk van de expert is dat die beter is in het opmerken van dingen waar beginners overheen kijken. Ze maken verfijnder onderscheid.

—John Mason, Researching Your Own Practice.

“Researching your own practice” is een prikkelende titel! Uit recensies op amazon blijkt dat dit boek gaat over wiskunde-educatie.

_ #creativejournal

A collection of quick black brush pen sketches of young people playing table tennis.

Was the driver of duty for an away game of our son's team last weekend. Produced these very quick drawings watching the games. The players really don't stand still for long! Best opportunity is when the player is about to receive serve.

_ 68/365 #drawing #sketching #tabletennis

Two pages in a small notebook. On the left page line drawings of a bird, an elderly woman eating, a scruffy man wearing his jacket over his shoulder. On the right page a more detailed drawing of a young woman in a long summer skirt looking at her laptop.

“Ik heb het gevoel dat de aard van de werkzaamheden verschuift.”

Gouden avondlicht

gouden avondlicht op de achtergrond, gezien door berkebomen op de voorgrond.

Gierzwaluw, Kievit, Roodborsttapuit, Tapuit, Boomvalk

De afgelopen weken heb ik twee groepen eerstejaars studenten van de Hogeschool Utrecht kennis laten maken met Grafisch Atelier Hilversum en mijn eigen creatieve praktijk in zowel het digitale als analoge domein. En zelf een prent maken natuurlijk. Kort verslag hier

65/365

Inmiddels al zo'n acht jaar wordt op Grafisch Atelier Hilversum gedrukt met zetsels gemaakt met Lego. Een inspirerende techniek voor kunstenaars van alle leeftijden.

30 April 2022 gaan we voor het eerst echt uit de doeken doen hoe Lego letterpress werkt en wat je er mee kunt bereiken tijdens deze eendaagse workshop. Een eerste overzicht aan invalshoeken en onderwerpen:

Bouwen & drukken

Over de technische aspecten van het drukken met Lego. – Het principe van hoogdruk – Het bouwen van zetsels – Drukken met de proefdrukpers en de degelpers

Ontwerpen en vormgeven

Over de beeldstrategieën die dit materiaal mogelijk maakt en welke minder voor de hand liggen. – Het grid als fundamenteel gegeven. – Punt, lijn, vorm en restvorm – Ritme, herhaling, patroon – Horizontaal, vertical, beperkt diagonaal

Ontwikkelen en leren

Over de inhoud: iconologie en iconografie – Toepassing van bovenstaande in educatieve context – De techniek en het vormpotentieel toepassen in eigen projecten – De lol van het proberen, ontdekken: toegepaste nieuwsgierigheid

Het begint en eindigt vooral met dat laatste, want drukken met Lego is fijn.

64/365 #printmaking #teaching #legoletterpress

Inspiration is another word for showing up

Mind you: the showing up should be a sustainable and well considered practice from a sufficiently relaxed and open mind. Yes, put in your reps. No, no need to grind.

63/365