Bildung

De vierde editie van “Volume – onderzoek in oplage” is momenteel te zien in Grafisch Atelier Hilversum. Tien kunstenaars maakten een of meerdere zines.

Kalligrafische Ruimte is naast de vogelprenten het andere langlopend grafisch onderzoeksproject.

Kalligrafische Ruimte is de onderstroom voor de vogelprenten bovenstroom. Dit jaar leverde dat twee zines op.

Kalligrafische Ruimte 4a bevat een historisch overzicht van de ontwikkeling van de verluchte kapitaal in manuscripten, van de late klassieke oudheid tot het eind van de Middeleeuwen. Die versierde eerste letter van een handgeschreven tekst is een uniek tekst/beeld format. Binnen dit kleine canvas is ruim duizend jaar lang op allerlei manieren geëxperimenteerd met combinaties van letter, beeld en decoratie/ornament. Naast een beknopt overzicht in zes tijdvakken bevat zine 4a een selectie eigen dagboekoefeningen in het format van de verluchte kapitaal.

Kalligrafische Ruimte 4b bevat meer abstracte interpretaties van letter en (versierd) beeld. Abstracte en grafische letterachtige vormen in LEGO® staan in/over organisch geschreven/gedrukte monoprints. Werktitel voor deze serie is Spiculae. Spiculae is de term voor kleine skelet-elementen in zeesponzen. De structuur-fragmenten voor primitief leven dus. Wat ik zo fascinerend vind aan verluchte initialen in Middeleeuwse manuscripten is dat daarin de symbolische vorm van een letter gecombineerd wordt met natuurlijke, wereldlijke weergaves van mens, dier en natuur. De letter staat zo als het ware nog geworteld in, is verbonden met de tastbare wereld zelf.

In tijden van nepnieuws en online informatieoorlogen valt op hoever een tekst losgezongen kan raken van de (of zelfs maar een) realiteit. De prenten in deze Spiculae serie zijn een bescheiden poging de abstractie van een lettervorm weer te doen aarden in de rommelige en organische werkelijkheid van het leven zelf. _ 56/365 | #calligraphicspace #printmaking

Roy Scholten

Six square test prints in black ink that hone in on the basic shape and posture of the next bird to print.

A second go at establishing the basic gestalt of the European Greenfinch (Groenling). Now to break out this overall shape into separate formes for each color.

55/365

Roy Scholten

Finished bird print number 36 of 50 today. The blue-headed wagtail, a.k.a. Gele kwikstaart. Five baseplates with each one or more colors seems to be the average number of layers needed to construct and print the complete design.

Here's a bit about the so-called “Tree sticker” (Eurasian Nuthatch), which was the second print in the series.

54/365

Roy Scholten

300 – 600

Transformatie van de antieke erfenis

De codex verdringt de perkamentrol als de primaire drager van teksten. Mede door toenemende invloed van het christelijk kloosterleven verandert ook de manier waarop teksten gebruikt worden: van gesproken voordracht naar lezen in contemplatie. Daarmee verandert ook de relatie tussen maker en gebruiker. Perkamentrollen werden eerder gemaakt door slaven, voor anderen. In het klooster zijn schrijver (kopiist), kunstenaar (verluchter) en lezer (monnik) vaak dezelfde persoon. Persoonlijk gebruik van een boek en grote invloed op de productie ervan creëren zo de context voor creatieve inventies.

Interpunctie, spaties en dergelijke werden in de klassieke oudheid vrijwel niet toegepast. Met het veranderende gebruik (van voordragen naar lezen) werd visueel navigeren binnen de tekst belangrijker.

Op de bewaard gebleven bladen van de Vergilius Augusteus uit de vierde eeuw wordt de eerste letter op de pagina vergroot en versierd weergegeven. Deze versierde initialen markeren nog geen specifieke sectie binnen de tekst, het kwam gewoon zo uit. De tekst is geschreven in tijdrovende romeinse kapitalen, strak in het gelid.

Via Wikipedia

In de Codex Alexandrinus, een Grieks manuscript uit de vijfde eeuw wordt het begin van een sectie gemarkeerd door de eerste letter ervan wat groter te schrijven en deze buiten de tekstkolom te plaatsen. Decoratieve elementen worden gebruikt om het einde van een sectie markeren, niet het begin.


Via British Library

Hetzalnogtotdezevendeeeuwdurenvoordatspatiestussenwoordeneenalgemeengebruikwordt.

De Vergilius Romanus uit de vijfde eeuw is het oudst bekende voorbeeld waarin de klassieke voorkeur voor realisme wordt losgelaten voor een gestileerder weergave van mens, object en ruimte.

Via Wikimedia

In oudere perkamentrollen worden afbeeldingen overwegend vrijstaand tussen de tekst geplaatst.

Via Wikipedia

In de Vergilius Romanus staan de tekeningen in een duidelijk gemarkeerd kader.

Via Wikimedia

Bovenstaande is een samenvatting op basis van onderstaande boeken, aangevuld met online beeldmateriaal:

  • Alexander, J. J. G. The Decorated Letter. G. Braziller, 1978.
  • Alexander, J. J. G. Medieval Illuminators and Their Methods of Work. Yale University Press, 1992.
  • Pächt, Otto, and Jonathan James Graham Alexander. Book Illumination in the Middle Ages: An Introduction. H. Miller, 1994.

53/365

Roy Scholten

Twee proefdrukken liggen op de cylinder van de galeipers waarop de lego letterpress vogels gedrukt worden.

Is hier.

52/365

Roy Scholten

Werken in oplage: niet onbekend. De meeste grafische technieken zijn er op gericht om niet 1 exemplaar van een werk te produceren, maar een oplage van bijvoorbeeld 20, 50 of 80 afdrukken.

Bijeenbrengen van een serie werken onder een gezamenlijke titel: niet onbekend. Een beeldend onderzoek levert immers vaak een set gerelateerde werken op. En juist grafische technieken lenen zich goed voor het verkennen van een onderwerp in een serie werken. Elke ontwerpstap levert een afdruk op en zo documenteert het proces zich als vanzelf. De verdere uitwerking van een onderwerp of thema

Maar al dit tegelijkertijd, oplage en serie:

  • als geheel gebundeld
  • in eenduidige maatvoering
  • met pagina's in een vaste volgorde
  • met een voorkant en een achterkant
  • en daarbinnen het gegeven “spread”,

dat is anders en eigen aan het beeldend format 'zine'.

Daarbij: tijdschrift. Tijd. Schrift. Meerdere edities is de onderliggende suggestie. Wat staat er in het volgende nummer, en daarna, en daarna?

51/365

Roy Scholten

Vandaag een inspiratiecollege gegeven aan eerstejaars studenten Communication & Multimedia Design van de Hogeschool Utrecht. 45 minuten voor me uit zitten praten op basis van een mindmap.

Zoals beloofd hier ook de link naar de PDF van mijn Bildung zine. Een selectie van blog posts, schetsboekpagina's en eigen werk uit 2020, samengebracht in een zine van 64 pagina's.

Links met/over het eigen werk:

Multimedia kan ook analoog! Binnenkort komen twee groepen studenten een kijkje nemen in de werkplaatsen van Grafisch Atelier Hilversum.

Niet aan toe gekomen tijdens de sessie, onder het kopje “curriculum” deze boeken en een podcast. Van harte aanbevolen:

50/365

Roy Scholten

2022 is alweer zeven weken onderweg. Misschien komt het door het winterse, donkere seizoen dat verder in het jaar deze eerste maanden me maar vaag voor de geest staan. Omdat ik afgelopen weken dagelijks hier wat gepost heb (gisteren voor het eerst niet) kan ik nu al wat terugblikken en zien wat we de afgelopen periode bezig heeft gehouden:

Kalligrafische ruimte 4

2022 is inmiddels het vierde jaar waarin kunstenaars verbonden aan Grafisch Atelier Hilversum eigen publicaties presenteren: Volume#4. Motto: onderzoek in oplage. De vorm: zine.

Binnen mijn beeldend onderzoek over de Kalligrafische Ruimte heb ik tot nu toe elk jaar een zine samengesteld met een compilate van de resultaten en uitkomsten van het voorgaande jaar. Dit jaar was er meer materiaal en was er ook inhoudelijk een duidelijke scheiding te maken. Daarom dit jaar twee zines:

Kalligrafische Ruimte IVa

Een geschiedenis in vogelvlucht van meer dan duizend jaar verluchte initialen in westerse manuscripten.

Kalligrafische Ruimte 4b

Tussen taal en teken ligt de ruimte voor betekenis. Abstracte oefeningen in het format van de verluchte initiaal op basis van gedrukte in plaats van geschreven symbolische tekens.

Structured content

Meer in het digitale domein: de uitdagingen van het modelleren, produceren en presenteren van gestructureerde inhoud. Ik ben hier nog in de onderzoek- en verzamelfase voor wat misschien ook wel een zine gaat worden. Voor nu dus vooral links naar bronnen elders:

Bildung

Over repertoire

Enkele overpeinzingen over het idee van een repertoire; het geheel aan wat je kan uitvoeren.

Pattern repertoire:

Imre Reiner en het ornament:

Diagrammen en modellen

Die vorm van 'tekening' die helpt (be)grip te krijgen op hetgecompliceerde/complexe.

Designerly ways of being and doing

Waarom deze blog bildung heet:

Birds have lift-off

In februari zorgde een enkele reply-tweet voor flink wat internationale aandacht voor de vogelprenten.

49/365

Roy Scholten

De hele serie vogelprenten tot nu toe.

Nummer 36 is bijna klaar.

48/365

Roy Scholten