Bildung

creativejournal

Overview of a presentation with many illustrations, arranged as a mindmap.

Last Friday was makesensemess 2022. Two hours of online geekery around the use and usefulness of diagrams as a sensemaking tool. All speakers chose to talk about such personal and heartfelt topics. Heartwarming and inspiring. Thank you Abby for putting it all together which such great care.

Thank you everybody for your attention and nice words about my bit.

Here's my presentation with notes (big file, will take some time to load).

Some answers to questions in the chat: – Mindmapping & presentation tool: xmind – Fountain pen: Lamy Safari, F nib, in the color Umbra because those have a somewhat textured body for better feel and grip – Yes you can buy Lego bird prints here :)

_ #presentation #makesensemess #creativejournal #visualpkm #diagrams

This coming Friday November 4th I'll deliver a short presentation at makesensemess 2022, “an Annual Celebration of Sensemaking”. Makesensemess is organised by Abby Covert, information architect and author of STUCK? diagrams help.

This edition will be a celebration of the many different ways a diagram can help. Although I have plenty examples of diagrams that came in useful during client work, I chose an example from my own creative practice. I'll discuss how a simple diagram helped me better understand what I had been working on up till then and at the same time clarified what I could explore next.

Check out the programme and maybe see you there?

_ #visualpkm #creativejournal #diagrams #presentation

(Hebben we een fijn woord als vertaling van noticing? Merken proeft minder specifiek. Bespeuren is meer formeel en wat belegen maar komt wel dichterbij. Opmerken suggereert praten want opmerking maar opmerkelijk hint wel in de goede richting. Vaststellen is te definitief. Opmerken en bespeuren het zijn.)

Mijn halfbakken vertaling van John Mason zoals hierboven geciteerd door Jabe Bloom:


Aan de basis van elke (be)oefening ligt (be)merken: de mogelijkheid bespeuren om gepast te handelen. Een mogelijkheid bespeuren vereist drie dingen: present zijn met gevoel voor het moment, een reden om te handelen, en een andere handeling die te binnen schiet.

Een belangrijk aspect van professionaliteit is dus het opmerken van mogelijke handelingen om later te proberen, of die nu afgeleid zijn uit lezen, discussie, observatie van anderen of persoonlijke reflectie.

Een tweede belangrijk aspect is om te werken aan steeds beter en preciezer te formuleren wat de redenen voor handelen zijn. Kenmerk van de expert is dat die beter is in het opmerken van dingen waar beginners overheen kijken. Ze maken verfijnder onderscheid.

—John Mason, Researching Your Own Practice.

“Researching your own practice” is een prikkelende titel! Uit recensies op amazon blijkt dat dit boek gaat over wiskunde-educatie.

_ #creativejournal

Stijl is geen ingrediënt maar een uitkomst. Stijl is het resultaat van de uitgangspunten en keuzes die je gemaakt hebt bij het oplossen van het ontwerpvraagstuk.

62/365

_ #creativejournal

“One should learn to detect and watch that gleam of light which flashes across their mind from within, more than the lustre of the firmament of bards and sages. Yet one dismisses without notice their thought, because it is theirs. In every work of genius we recognize our own rejected thoughts: they come back to us with a certain alienated majesty.”

Or, originally:

“A man should learn to detect and watch that gleam of light which flashes across his mind from within, more than the lustre of the firmament of bards and sages. Yet he dismisses without notice his thought, because it is his. In every work of genius we recognize our own rejected thoughts: they come back to us with a certain alienated majesty.”

— Ralph Waldo Emerson

This is why you take your journaling and note writing seriously and at the same time do it without too much self censorship. That spark of insight may well come at some later moment, as the result of multiple half-thoughts connecting in new and interesting ways.

60/365 | #quote #emerson #creativejournal

Vandaag een inspiratiecollege gegeven aan eerstejaars studenten Communication & Multimedia Design van de Hogeschool Utrecht. 45 minuten voor me uit zitten praten op basis van een mindmap.

Zoals beloofd hier ook de link naar de PDF van mijn Bildung zine. Een selectie van blog posts, schetsboekpagina's en eigen werk uit 2020, samengebracht in een zine van 64 pagina's.

Links met/over het eigen werk:

Multimedia kan ook analoog! Binnenkort komen twee groepen studenten een kijkje nemen in de werkplaatsen van Grafisch Atelier Hilversum.

Niet aan toe gekomen tijdens de sessie, onder het kopje “curriculum” deze boeken en een podcast. Van harte aanbevolen:

50/365

_ #creativejournal

Ton Zylstra heeft de meer complete terugblik van de derde Obsidian meetup, afgelopen zaterdag. Hieronder mijn insteek en proces wat verder uitgeschreven.

Bildung

Bildung is de naam van m'n blog en van een zelf gepubliceerd zine. Bedoeld als oefening in schrijven als manier om het eigen denken aan te scherpen, concreet en deelbaar te maken. Maar Bildung is ook de overkoepelende term voor mijn professionele praktijk, voor zowel autonoom als toegepast beeldend werk

Startpunten

Jarche's PKM workshop en methode

Seek > Sense > Share is de kernachtige samenvatting van de Personal Knowledge Mastery methode van Harold Jarche. Zijn workshop met dezelfde naam is een elegante instructie in het opzetten van je eigen werkwijze voor het vinden, verwerken en toepassen van kennis.

Wat het mij heeft opgeleverd is precies dat: een raamwerk voor het vinden, verwerken en toepassen van kennis. Kennis in ruime zin, niet alles hoeft een baanbrekende nieuwe gedachte te zijn. Jarche laat zien dat er meerdere ook laagdrempeliger vormen zijn om waarde toe te voegen aan de informatie die je verzameld hebt.

Zettelkasten/Obsidian bouwstenen

Een van de uitgangspunten van Luhmann liggen ook aan het soort notities dat ik aan Obsidian toevoeg: zoveel mogelijk eigen formuleringen, eigen denkwerk, eigen opvattingen (natuurlijk altijd gebaseerd op inputs van anderen, schouders van reuzen etc.).

Natuurlijk zit er ook praktische notes in. How-to's, checklists, referentiematerialen, projectdocumentatie, etc.

Zie Johannes Schmidt: Der Zettelkasten als Zweitgedächtnis Niklas Luhmanns en een Engelse vertaling hier.

Input

Pinboard

Pinboard is het stuwmeer van verzamelde items die raken aan 1 of meerdere topics waar ik me zelf ook mee bezig houd. Altijd loerende gevaar (of, laten we toegeven gewoon een gegeven feit) is dat het vooral een groeiende berg “to read” items wordt.

Morning pages

Een waardevolle oefening van <30 minuten. De ideale versie: sta een half uur eerder op, zorg dat je in stilte kunt werken. Heb een pen en een schrijfblok. Begin te schrijven en stop niet totdat je drie kantjes (A5) vol hebt geschreven.

Waar is het goed voor: dumpen van crap. Je brein laten poepen. Het ruimt op in je hoofd. Na een kantje of twee van gejammer en geklaag stuit je regelmatig op een gedachte, idee of formulering die tot waardevol nieuw inzicht of begrip leidt.

Morning pages zijn bedacht door Julia Cameron, haar boek The Artist's Way is een prima handleiding en reisgids voor de verkenning van je eigen creatieve praktijk.

Morning pages moet je niet teveel in teruglezen. Maar er zijn momenten waarin je een inzicht, idee, of formulering een stapje verder brengt. Die zijn natuurlijk de moeite waard om uit die woordenbrij te isoleren en als losse notitie over te nemen.

Schetsboek

Op de kunstacademie is dat zo'n beetje het eerste dat je moet aanschaffen en gaan gebruiken als je dat nog niet deed. Een leeg boek om invallen, opmerkingen, meningen, schetsen, krabbels en wat al niet meer in te maken.

Er valt veel te zeggen over verschillen tussen denken/werken in tekst of beeld, net zoals over analoog schrijven/digitaal typen. Da's voor een andere keer. Voor nu: het ongestructureerde canvas van het lege vel papier biedt een vorm van vrijheid in exploratie die zich vooralsnog niet laat reproduceren op een digitaal canvas.

Ook hier ligt menig half gevulde moleskine of ander merk notitieboek op het schap. Maar sinds een paar jaar ga ik weer wat serieuzer om met het format schetsboek. Ik werk nu in losse katernen. Geen duur leeg boek dat je zou kunnen verpesten met je lelijke krabbels, maar zo lang mogelijk losbladige setjes dubbelgevouwen vellen A4. Eenmaal acht katernen gevuld laat ik het geheel inbinden tot een boek.

Morning pages en schetsboek zou je ook als output kunnen beschouwen. Ik zet het onder input omdat ik het beschouw als grondstoffen, bronmateriaal om verder te verwerken. Dat dat materiaal zelf geproduceerd is, is daar in die zin ondergeschikt aan.

Output

Obsidian

Obsidian is de plek voor de aantekeningen in wat meer uitgekristalliseerde vorm. Zoveel mogelijk complete zinnen in een samenhangende alinea zoals Sönke Ahrens ons leert.

Blog

Fragmenten die ik wil delen publiceer ik op deze blog. Onderliggende tool hier is write.as.

Week notes

Een manier om door die bewaarde bookmarks heen te werken is week notes schrijven. Dit format heb ik in 2020 vrij consistent aangehouden als manier om een eerste verwerkingsslag op die verzamelde bookmarks te doen. Groeperen van gerelateerde bronnen is immers al een waardevolle oefening.

Idee was dat de weeknotes een reflectie op doorgewerkte materialen zouden zijn, met hier en daar een extra blog post waarin een bepaald onderwerp in wat meer detail doorgewerkt wordt. Dat werkte een tijdje prima, maar door er toch uiteindelijk te weinig tijd aan te besteden werden de weeknotes zelf ook steeds meer verlanglijstjes van dingen die ik had willen doornemen. Een gecureerd overzicht van to-read links, hmmm, minder aantrekkelijk.

Zines

Voor mij de meest interessante en uitdagende oefening is om selecties van mijn beeldend werk, blog posts en schetsboekpagina's te compileren in zines.

Next: Graphic PKM?

Veel van deze networked thinking tools gaan uit van tekst als primair medium. Voor mij als beeldmaker en -denker: hoe zouden deze principes en werkwijzen toegepast kunnen worden op sets afbeeldingen?

Een grafische Zettelkasten

Een eerste eigen experiment hierin is een analoge Zettelkasten gevuld met A5-formaat drukwerkexperimenten. Het fungeert als documentatie van een doorlopend beeldend onderzoek in de zone tussen taal en teken.

Ik hanteer een naamgeving van individuele items a la Luhmann. Dit neemt het probleem van “titels” voor dit soort werken weg en maakt dat de collectie op elk punt in het geheel uitgebreid kan worden.

Deze serie werken fungeert weer als input voor volgende publicatie(s). _ #pkm #zettelkasten #creativejournal

Chris Aldrich points to this syllabus for creating a commonplace book.

At the art academy our art history teacher made us keep a journal for notes on things seen, done, experienced and to reflect on them. Making a start with formulating an opinion, taking a position. Felt awkward at first but turned out to be a very valuable exercise.

Today there's a vibrant niche of digital note taking tools that want to help in creating connected notes. Chris again, with a good overview of what's happening in this space.

All of which can help with getting a grip on your personal knowledge mastery (pkm).

What I'm interested in is doing this with visual artefacts as source material. What does visual pkm look like? Journaling, scrapbooking, collecting and the like. The most obvious tool is the sketchbook. How does a sketchbook work?

_ #pkm #creativejournal

De verzameling van de verluchte initialen in mijn schetsboek is hier.

_ #calligraphicspace #art #printmaking #creativejournal