Bildung

50vogels

A long, long time ago, 16*16 pixels was what you'd get to draw a digital icon. The Lego lettpress bird designs are essentially made at the same resolution: built on a 16x16 baseplate.

One big difference is that a single point in this grid can be filled with more than a full square 'pixel'. There's dots, shields, quarter circles, thin lines and other more custom shapes that can be placed within this 16 point grid. These other shapes leave parts of the pixel-area open, thus creating additional shapes (negative space). Printing in multiple layers allows for even more variations. Similar to the different kinds of path operations in vector drawing programs.


Path operations in Inkscape

I could never confidently imagine the result of those actions, always had to try a couple to achieve the desired result.

I'm getting better at it with the manual approach using LEGO stamps, but this really is the part where the mindf*ck happens. Most design details need multiple tests to get things right, especially because the order of printing is a deciding factor.

59/365 | #printmaking #50vogels

Roy Scholten

In de studio is de muur waar ik de collectie vogelprenten had hangen weer vrijgekomen. Er moeten nog wat spijkers bij om de volledige productie tot nu toe te tonen, maar het zet ook zo al aan tot doorgaan.

Een gestileerde lijntekening in rood, gezet in Lego, met gestileerde water en riet als omgeving.

Een voorloper van het 50 vogels project was deze ibis.

Verschillende staten van de ibisprent in legodruk.

Hier heb ik de verschillende staten van de prent bewaard om voor mezelf inzichtelijk te maken hoe een dergelijk beeld opgebouwd kan worden. Een verschil met de vogelprenten die wel in de serie van 50 passen is dat dit vooral een lijntekening van een ibis is. Dat resulteert in een grafischer, meer gestileerde afbeelding. En de ibis komt niet in het wild in Nederland voor, dat is ook een voorwaarde om binnen de serie te passen.

Een ander aspect dat in de 50 vogels serie al snel uit beeld verdwijnt is een indicatie van een omgeving. Hoe meer detail in de verbeelding van de vogel zelf, hoe meer drukgangen daarvoor nodig zijn. Extra drukgangen om ook nog een omgeving te suggereren zouden de arbeid voor elke oplage te groot maken. Enkel de vogel zelf weergeven bleek daarbij al snel ook krachtiger beelden op te leveren.

17/365 | #50vogels

Roy Scholten

Aan alle mensen met “meer kunst kopen” als goed voornemen: goed bezig! En nu volhouden hè, je kunt het!

10/365 | #50vogels

Roy Scholten