De resultaten van de tuinvogeltelling 2022 alhier ter plaatse zijn als volgt:

30/365