Woensdag

Een mistig middaguur op de Westerheide.

Een kalme wandeling met kleine variaties op de vaste route vanwege een wel heel luide roffel vanuit de boomtoppen.

Een kluitje staartmezen, koolmees, pimpelmees, boomklever, grote bonte specht, een lichte buizerd. Matkop of glanskop, het blijft lastig.

_
12/365