Over repertoire

Repertoire: de verzameling werken (muziek, toneelstukken) die een groep of individueel artiest in staat is uit te voeren. Nog korter: repertoire is het geheel aan wat je kan.

Succesformules

In muziek en toneel is de vorm waarin de werken worden vastgelegd niet gelijk aan de vorm waarin ze worden uitgevoerd. Partituur en script fungeren als een recept voor de uitvoering van het stuk. Met daarin voldoende ruimte voor elke kok om aan de bereiding een eigen invulling te geven.

Die recept > gerecht karakteristiek lijkt niet van toepassing te zijn op de beeldende kunst. De Mona Lisa van Leonardo is de Mona Lisa van Leonardo, de zonnebloemen van Van Gogh zijn de zonnebloemen van Van Gogh. Het thema van deze werken valt wel te generaliseren naar “portret” en “stilleven”, maar die hebben equivalenten als “wals” en “klucht”. Een muziekstuk kan in het genre wals vallen, maar de partituur beschrijft dan nog steeds het recept voor een specifieke compositie.

Wat is repertoire voor de beeldende kunsten? Op welk niveau van productie speelt repertoire een rol?

Oefening

In deze aflevering van Studio Practice een discussie waarin repertoire in de podium- en de beeldende kunsten met elkaar vergeleken worden.

Repertoire in de podiumkunsten: een manier om technische vaardigheden te oefenen los van de meer scheppende activiteit van het componeren van een nieuw stuk. Maar een tweede reden om te oefenen in dat wat vooraf ging is dat je je op die manier ook traint in de onderliggende structuren en principes van compositie.

Oftewel, de recept > gerecht formule maakt dat je als muzikant of acteur telkens wanneer je het recept uitvoert:

  1. Je oefent in de benodigde techniek om de bereiding succesvol uit te voeren
  2. Je de compositorische stappen doorloopt die maken dat uit de losse ingrediënten een geheel gevormd wordt

Copy koppie

Hoe bouw je als beeldmaker en -ontwerper aan je repertoire? Wat zijn vormen van bewuste oefening (deliberate practice) voor beeld-techniek en beeld-compositie? In de beeldende kunsten kwamen deze aspecten meer expliciet aan bod in de context van de meester/gezel relatie van weleer.

Een belangrijke voorwaarde zou zijn om het maken van kopiëen te ontdoen van diskwalificaties als jatwerk of gebrek aan originaliteit. Dat kun je voorkomen door de kopieën ook echt enkel als studies, onderzoeken te beschouwen. Voer ze uit in je schetsboek, zoom in op details of combineer juist ingrediënten uit meerdere werken. Door zo een meesterwerk na te maken oefen je niet alleen de technische aspecten maar reconstrueer je ook enigszins het creatieve denkwerk dat tot die specifieke compositie heeft geleid.

Die compositorische reconstructie zal altijd een gebrekkige benadering zijn van wat de oorspronkelijke maker voornemens was te doen. Alle brieven van Van Gogh met toelichting ten spijt, een partituur voor het werk zijn ze niet.

Desalniettemin, op zowel technisch als compositorisch niveau verrijk je zo je gereedschapskist, of zelfs: repertoire?

_
3/365